เหล่าพุทธศาสนิกชน เร่งเตรียมสถานที่พระราชทานเพลิงศพ “หลวงพ่อคูณ”