“จิตอาสา” เร่งเตรียมงานบำเพ็ญกุศลรูปปั้นจำลอง "หลวงพ่อคูณ"