“องคมนตรี”ตรวจเยี่ยมวัดรัตนานุภาพ ให้กำลังใจพระสงฆ์-ชาวบ้าน