“บิ๊กแดง” ชวน ทหารบวช วัด 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยกระดับคุ้มครอง “พระ-ชาวพุทธ”