ปส.เร่งขยายผลแก๊งค้ายา “มันทุกเม็ด”ตามจับ“เทพบุตรโซโล”