“เฟซบุ๊ก” เชื่อม “ไอจี – วอทส์แอพ – แมสเซนเจอร์” แชทข้ามแพลทฟอร์มได้