กทม.-ปริมณฑล ฝุ่น PM2.5 ลดลง แต่ยังเกินค่ามาตรฐาน 12 จุด