รู้ไว้ก่อนไปเลือกตั้ง! ถ้าไม่ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง มีผลกระทบอะไรบ้าง?