รู้ไว้ก่อนไปเลือกตั้ง! ถ้าไม่ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง มีผลกระทบอะไรบ้าง?

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เปิดข้อกฎหมายตัดสิทธิคนไม่ไปลงคะแนนเลือกตั้ง หมดสิทธิเป็นกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-ผู้บริหารท้องถิ่น

TOP ประเด็นร้อน