“ณัฐวุฒิ” ลั่น "ไทยรักษาชาติ-เพื่อไทย" จุดยืนเดียวกัน ขอเอาชนะเผด็จการ