“ประยุทธ์” ย้ำ ถ้าตัดสินใจลงการเมือง ต้องมีชื่อใน "บัญชีนายก"