ดัชนีคอร์รัปชัน ชี้ทั่วโลกยังล้มเหลวปราบปราม ไทยร่วงอีกอยู่อันดับ 99

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


องค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) เผยแพร่ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index) สำหรับปี 2018 ที่ผ่านมา โดยระบุว่า ประเทศส่วนใหญ่ยังคงประสบความล้มเหลวในการปราบปรามคอร์รัปชั่น ขณะที่ประเทศไทยตกลงมาอยู่ที่อันดับที่ 99

TOP ประเด็นร้อน