ทบ.เตรียมจัดซื้อ “รถเกราะล้อยาง VN1 8x8” จากจีน 30 คัน