“ประยุทธ์” แถลงผลงานก่อนเปิดทำเนียบฯรับ พลังประชารัฐส่งเทียบเชิญ