ทอ.นำเครื่องบิน BT-67 บินโปรยละอองน้ำ เร่งแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5