“พระองค์โสม” พระโลหิตออกที่พระสมอง ประทับที่รพ.จุฬาฯ