เปิดจุดเริ่มต้นของ "ฮาคีม อัล อาไรบี" ที่ทำให้ไทยอยู่ในสภาวะลำบากใจ