​4 วันสงกรานต์อันตราย พบสถิติอุบัติเหตุ-เสียชีวิตลดลงจากปี 57 ถึง 14%