สสจ.ชี้ร้านหมอนวดขึ้นทะเบียนถูกต้อง รอสรุปสาเหตุสาวแท้งลูก