"ประยุทธ์"ขอประชาชน ร่วมกันทำประเทศสงบ รัฐบาลใหม่ต้องไม่ขัดแย้ง