“ไทยรักษาชาติ” เก็บตัวเงียบ ยกเลิกแผนงานลงพื้นที่ทั้งหมด