แพร่ ค่าฝุ่น PM2.5 ทะลุโซนแดง-ขอนแก่นยังไม่พ้นวิกฤต