4 เดือนแรก รัฐบาล ใช้งบไปแล้ว"เกือบครึ่ง"ของงบประมาณปี 62