สำรวจ “ปากคลองตลาด” แม่ค้าโอดราคากุหลาบตกเกือบเท่าตัว