“ทรัมป์”ประกาศภาวะฉุกเฉินดึงงบ สร้างกำแพงกั้นพรมแดน