“ดุสิตโพล” ชี้ คนสนใจข่าวเลือกตั้ง-ยุบพรรคมากที่สุด