ผู้ได้รับเสนอชื่อทูตสหรัฐฯประจำยูเอ็น ประกาศขอถอนตัว