ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าวันสุดท้าย

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถ ไปเลือกตั้งได้ในวันที่ 24 มีนาคม ทางกกต. ได้เปิดให้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า วันนี้เป็นวันสุดท้าย

TOP ประเด็นร้อน