“สนธิรัตน์” ชี้รัฐประหารทุกครั้ง ต้นเหตุจากนักการเมือง