การเมืองร้อนรอบสัปดาห์ : สัปดาห์แห่งเพลง “หนักแผ่นดิน” และ “งบทหาร”