จนท.ขุดทรายช่วย ลูกเต่ามะเฟือง 34 ตัว ออกจากหลุมปล่อยสู่ทะเล