“พระมหาไพรวัลย์” ชวนสร้างค่านิยมใหม่ หลังงานบุญสำราญเกินขอบเขต

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


“พระมหาไพรวัลย์” ถาม “บวชกับหลวงพ่อ หรือบวชกับลำโพง” ทำไมเบาเสียงไม่ได้ ชวนทบทวนค่านิยมงานบุญ

TOP ประเด็นร้อน