“ผู้สมัครภูมิใจไทย” ระบุไม่รู้เรื่องวัยรุ่นบุกมัธยมวัดสิงห์