รู้จัก “คณะกระตั้วแทงเสือ” ผู้ถูกกล่าวหาเป็นต้นสังกัดบุกมัธยมวัดสิงห์