เปิดใจเหยื่อ เล่านาทีแก๊งงานบวช บุก “ร.ร. มัธยมวัดสิงห์”