สทศ. เตรียมจัดสอบ PAT 5 ให้นร.รร.มัธยมวัดสิงห์ ใหม่