สั่งให้ออกจากราชการ สตท.กองสืบอยุธยาฯ ขโมยปืนสวัสดิการขาย