ทำไมต้องเป็น “ธนินท์ เจียรวนนท์”? หนุนรัฐสานสัมพันธ์ “ไทย-จีน-รัสเซีย”