เผย "กลุ่มโรค" เตรียมทดลองรักษาด้วยยาจาก "กัญชา"

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


องค์การเภสัชกรรม เผย 4 กลุ่มโรคที่มีโอกาสได้ทดลองผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชา

TOP ประเด็นร้อน