ผ่าสนามเลือกตั้ง 62 ครั้งแรกกับการ ดีเบต ด้วยรูปแบบ “เกมโชว์”