ผ่าสนามเลือกตั้ง 62  ครั้งแรกกับการ ดีเบต ด้วยรูปแบบ “เกมโชว์”