ผ่าสนามเลือกตั้ง 62 ครั้งแรกกับการ ดีเบต ด้วยรูปแบบ “เกมโชว์”


คำถามตรงจากประชาชนผู้ใช้สิทธิ์วิพากษ์นโยบายพรรคคู่แข่งแบตเทิล นโยบายสำคัญ ปัญหาหมักหมมในประเทศไทย และ ... จุดยืนจับขั้วการเมือง หลังเลือกตั้ง

TOP ประเด็นร้อน