เปิดใจ “เนวิน ชิดชอบ” จุดอ่อน จุดยืนทางการเมือง และ “บุรีรัมย์โมเดล”