เตรียมจัดสอบใหม่ให้นร.เหยื่อวัยรุ่นวัดสิงห์ ที่รร.บางปะกอก