“เสรี” งัดกฎหมาย ยัน “ประยุทธ์”ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ