เปิดชื่อ 14 กรรมการบริหาร “ไทยรักษาชาติ” ถูกตัดสิทธิ 10 ปี