แม่น้ำยมลดระดับ ชาวบ้านนำกระสอบทรายกั้นเก็บน้ำไว้ใช้