กกต.แจง 3 เรื่อง ต้องดำเนินการหลังยุบพรรค ไทยรักษาชาติ