ประวัติ“ตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส”จากเส้นทางดนตรี สู่นักการเมืองหน้าใหม่เพื่อไทย