กรมปศุสัตว์ ย้ำโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ไม่ติดต่อคน