เชียงใหม่วิกฤต คุณภาพอากาศแย่ติดอันดับหนึ่งของโลก

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เช้าวันนี้ คุณภาพอากาศเชียงใหม่เข้าขั้นวิกฤต เมื่อเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ จัดอันดับ ดัชนีคุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพเป็นอันดับหนึ่งของโลก

TOP ประเด็นร้อน